Universitat Rovira i Virgili

Comissió d'Estudi de la Plantilla

Cognoms i nom Categoria laboral Adreça electrònica
Arrufat Nebot, Francisco Javier Professor/a associat/da franciscojose.arrufat(ELIMINAR)@urv.cat
Cavallé Busquets, Pere Professor/a associat/da pere.cavalleb(ELIMINAR)@urv.cat
Montull Morer, Salvador Titular d’escola universitària salvador.montull(ELIMINAR)@urv.cat
Sabeny Pereferrer, Fatima Professor/a agregat/da fatima.pereferrer(ELIMINAR)@urv.cat
Vidal Marsal, Francesc Catedràtic/a d’universitat francesc.vidal(ELIMINAR)@urv.cat