Universitat Rovira i Virgili

Benvinguda

|Alt imatge central|

El Departament de Medicina i Cirurgia té com a objectiu desenvolupar una tasca docent i investigadora qualificada en ciències de la salut. Aquest objectiu complementa la tasca assistencial que desenvolupen els seus membres en els diferents hospitals i centres d'assistència primària docents de la Universitat Rovira i Virgili.

El Departament està estructurat en 14 unitats funcionals, que corresponen a diferents àrees de coneixement.

El Departament té al seu càrrec una part important de la docència en els tres ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut: els graus de Medicina, de Fisioteràpia i de Nutrició Humana i Dietètica. La docència de Medicina s'imparteix majoritàriament en els hospitals universitaris i altres centres adscrits, mentre que els graus de Fisioteràpia i de Nutrició Humana i Dietètica, s'imparteixen essencialment a la pròpia Facultat.

Pel que fa a recerca, els Departament de Medicina i Cirurgia disposa de grups consolidats, grups reconeguts per la URV, unitats de recerca clínico-experimentals, laboratoris i personal de recerca propi per a desenvolupar els seus projectes. Cal remarcar com a rellevants les línies de recerca que es detallen a continuació: diabetis, lípids i arteriosclerosi, psiquiatria, genètica, nutrició i malaltia hepàtica alcohòlica.

Alfredo Bardají Ruiz
Director