Universitat Rovira i Virgili

Horari de la Secretaria

L'horari d'atenció al públic de la Secretaria dels departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques i de Medicina i Cirurgia és:

  • Matí: de 9 a 14:00 h.
  • Tarda: dimarts i dimecres de 15:30 a 17:00 h.